REGULAMIN 29 SUDECKIEJ SETKI

Zapisy od 02.01.2017 r. na witrynie www. Datasport.pl

TELEFONY ALARMOWE PODCZAS BIEGU
Miej je przy sobie na trasie Sudeckiej 100
695-966-288                 508-276-559
693-844-133 – quady prowadzące
608-140-779 – quady zamykające

 1. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
Biuro Organizacyjne:
OSiR w Boguszowie-Gorcach ul. Olimpijska 1
58-371 Boguszów-Gorce

kom: 693-844-133
tel/fax: 74 844-03-05

www.osir-boguszow.eu
biuro@osir-boguszow.eu
facebook.com/osirbg

WSPÓŁORGANIZATOREM biegu jest

Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL

00-302 Warszawa ul. Mariensztat 8
www.recal.pl

Biuro Zawodów w dniu 23.06.2017 r. w godz. 16:00-21:00
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4
58-370 Boguszów-Gorce

 1. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegów górskich jako formy rekreacji ruchowej i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Promocja Boguszowa-Gorc i regionu.

 1. CHARAKTER IMPREZY

Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich (które ukończyły 18 lat do 23.06.2017 r.). Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich (16 lat lub więcej) tylko i wyłącznie za wiedzą i pisemną zgodą obojga Rodziców/Opiekunów prawnych i tylko na dystansie 42 km.

 1. DYSTANSE

 • 42 km – „Nocny Maraton Górski”
 • 100 km – „Sudecka 100”

ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA ZMIANY DYSTANSÓW W TRAKCIE TRWANIA BIEGU. Osoby, które zdecydowały się na dany dystans będą klasyfikowane tylko na wybranym dystansie.

 1. LIMIT CZASU – 72 km – GRZĘDY

O godz. 12:00 Organizator zamyka trasę „Sudeckiej 100” na 72 km, który jest oficjalnym skrótem 100 km. Wszyscy Zawodnicy, którzy pojawią się na punkcie po godz. 12:00 kończą udział w zawodach i zostają sklasyfikowani na dystansie OPEN K/M 72 km. ZABRANIA SIĘ KONTYNUOWANIA BIEGU ZAWODNIKOM, KTÓRZY ZAMELDOWALI SIĘ NA LIMICIE CZASU PO 12:00.

Dowóz Zawodników ze skrótu 72 do Boguszowa-Gorc zapewnia Organizator.

 1. TERMIN I MIEJSCE STARTU BIEGU

23.06.2017 r. godz. 22:00 – Rynek w Boguszowie-Gorcach.

Start wspólny – 42 km i 100 km.

 1. TRASA

Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania numeru z czipem elektronicznym w widocznym miejscu. Numery startowe wyposażone w czip elektroniczny wydawane będą w biurze zawodów. Po biegu numery podlegają zwrotowi.

Trasa Sudeckiej 100 przebiega przez Mniszek, masyw Trójgarbu, masyw i szczyt Chełmca. Następnie trasa prowadzi na metę dystansu 42 km usytuowaną na stadionie przy ul. Kusocińskiego. Stamtąd trasa wiedzie dalej podnóżem masywu Chełmca w kierunku masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Prowadzi kolejno przez szczyty: Dzikowiec, Lesistą Wielką, Wysoką do Skrótu 72 km usytuowanego we wsi Grzędy Górne, gdzie Zawodnicy mają możliwość wcześniejszego zakończenia biegu, jeśli uznają, że trasa jest dla nich zbyt wymagająca lub nie zmieszczą się w limicie czasu. Dystans 100 km biegnie dalej przez zalew w Grzędach i okolice Dzikowca Małego do mety na stadionie przy ul. Kusocińskiego.

 1. OZNAKOWANIE

Na całej trasie obowiązuje oznakowanie własne biegu:

Lewo / prawo / prosto

Trójkąty wskazujące kierunek, malowane farbą fluorescencyjną koloru cytrynowego.
Na odcinkach dróg bez skrzyżowań piktogramy umieszczone są w odstępach ok. 500 m od siebie.
Na skrzyżowaniach/rozwidleniach itp. Oznakowanie wygląda następująco:

 1. Piktogram pokazujący kierunek PRZED SKRZYŻOWANIEM.

 2. Piktogram ZA SKRZYŻOWANIEM upewniający Zawodnika, że nie zboczył z trasy.

 3. Powtórzony piktogram w odległości 100-200 m za skrzyżowaniem ostatecznie upewniający Zawodnika, że znajduje się na trasie.

 4. Kolejne piktogramy w odległości ok. 500 m od siebie w przypadku drogi bez rozwidleń lub kolejne oznakowane skrzyżowanie.

W problematycznych miejscach oprócz piktogramów oznakowanie uzupełnione zostanie taśmą ostrzegawczą.Tablice kilometrażowe umieszczone co 10 km.

Miejsca wyjątkowo niebezpieczne oznakowane tablicami.

 1. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW BUFETOWYCH I PRZEPAKÓW NA TRASIE

 • Kolorem zielonym – bufety „duże” z PEŁNYM zaopatrzeniem oraz możliwość pozostawienia przepaków.
 • Kolorem żółtym – bufety „małe” – z ograniczonym zaopatrzeniem podanym w tabeli.
 • Kolorem czerwonym – brak możliwości pozostawienia przepaków.

W skład PEŁNEGO zaopatrzenia bufetu wchodzą: woda, izotonik, ciepła herbata – na większości punktów, sól, owoce, rodzynki, bułki słodkie lub bułki „śniadaniowe”.

Km trasy

Lokalizacja

Zaopatrzenie Bufetu

Przepaki

6

Za Mniszkiem ul. Łączna

Woda, izotonik.

TAK

20

Masyw Trójgarbu „skrzyżowanie czereśni” 1

PEŁNE

TAK

26

Masyw Trójgarbu „skrzyżowanie czereśni” 2

PEŁNE

TAK

33

Zbieg na szuter przed rozwidleniem Nowy Lubominek/Kościuszki/Witosa

Woda.

NIE

38

Chełmiec szczyt

PEŁNE

TAK

40

Nawrotka „za szlabanem”

Woda.

NIE

42

Stadion ul. Kusocińskiego META 42/100

PEŁNE

TAK

55

Górna stacja KL „Góra Dzikowiec”

PEŁNE

TAK

65

Lesista Wielka szczyt

PEŁNE

TAK

72

Wieś Grzędy Górne SKRÓT 72. Limit czasu dla 100 km

PEŁNE

TAK

86

Zalew „SPA Grzędy”

PEŁNE

TAK

100

Stadion ul. Kusocińskiego Meta 100

PEŁNE

TAK

 1. UBEZPIECZENIE OC I NNW

Bieg posiada ubezpieczenie OC w ramach działalności prowadzonej przez Organizatora (OSiR w Boguszowie-Gorcach). Organizator NIE ZAPEWNIA Zawodnikom ubezpieczenia NNW.

 1. ZGŁOSZENIA

Zawodnicy, którzy w 2016 roku zajęli na dystansach 42 km i 100 km miejsca 1-3 w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn są zwolnieni z opłaty startowej. Zawodnicy, którzy w 2016 roku zajęli na Skrócie 72 km miejsca 1-3 w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn są zwolnieni z opłaty startowej.

Osoby, które ukończyły 60 lat oraz Osoby zaproszone przez Dyrektora Biegu są zwolnione z opłaty startowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora lub na kartach zgłoszeń wg wzoru zamieszczonego na stronie Organizatora.

Karta zgłoszenia może być wysłana Organizatorowi drogą elektroniczną (na adres: biuro@osir-boguszow.eu), lub listownie na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, ul. Olimpijska 1, 58-370 Boguszów-Gorce z dopiskiem „SUDECKA 100”. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr. tel.: 74 844-03-05, lub osobiście w siedzibie Organizatora. Zgłoszenia i opłaty startowej będzie można dokonać także w dniu imprezy w Biurze Zawodów.

Konto Bankowe Organizatora (w przypadku płatności innej niż formularz elektroniczny): 52 1020 5095 0000 5402 0101 9462.

 1. OPŁATA STARTOWA

Zawodnicy, którzy w 2016 roku zajęli na dystansach 42 km i 100 km miejsca 1-3 w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn są zwolnieni z opłaty startowej.
Zawodnicy, którzy w 2016 roku zajęli na Skrócie 72 km miejsca 1-3 w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn są zwolnieni z opłaty startowej.
Osoby, które ukończyły 60 lat oraz Osoby zaproszone przez Dyrektora Biegu są zwolnione z opłaty startowej.

Dystans
42 km 100 km
Opłata startowa

do 19.05.2017

50,00 PLN 60,00 PLN
po 19.05.2017 70,00 PLN 80,00 PLN
w dniu zawodów 90,00 PLN 100,00 PLN

 

Weryfikacja Zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się 23.06.2017 r. w godz. 16:00 – 21:00 w Biurze Zawodów. W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzyma: koszulkę, ciepły posiłek po zawodach, możliwość skorzystania z bufetów na trasie, zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, pamiątkowy medal, możliwość skorzystania z masażu po biegu, drobną biegową niespodziankę.

 

 1. KLASYFIKACJE

 • OPEN Kobiet i Mężczyzn na dystansach 42 km i 100 km oraz skrócie 72 km.
 • wiekowe Kobiet i Mężczyzn na dystansach 42 km i 100 km (kategorie K/M junior tylko na 42 km).

KLASYFIKACJA WIEKOWA dystans 42 km

KOBIET

MĘŻCZYZN

K junior

16-17 lat

M junior

16-17 lat

K 20

18-29 lat

M 20

18-29 lat

K 30

30-39 lat

M 30

30-39 lat

K 40

40-49 lat

M 40

40-49 lat

K 50

50-59 lat

M 50

50-59 lat

K 60

60-69 lat

M 60

60-69 lat

K 70

70 lat i więcej

M 70

70 lat i więcej

 

KLASYFIKACJA WIEKOWA dystans 100 km

KOBIET

MĘŻCZYZN

K 20

18-29 lat

M 20

18-29 lat

K 30

30-39 lat

M 30

30-39 lat

K 40

40-49 lat

M 40

40-49 lat

K 50

50-59 lat

M 50

50-59 lat

K 60

60-69 lat

M 60

60-69 lat

K 70

70 lat i więcej

M 70

70 lat i więcej

Klasyfikacje dodatkowe:

– Studentka/Student – wśród osób w wieku do 26 lat, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą ważną legitymację uczelni wyższej na dystansach 42 km i 100 km. W kategorii mogą startować także uczennice/uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – tylko na dystansie 42 km za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

– Boguszowianka/Boguszowianin – wśród startujących będących mieszkańcami Boguszowa-Gorc na dystansach 42 km i 100 km.

– Mundurowi – wśród zawodników aktualnie pełniących służbę oraz emerytów reprezentujących: Wojsko Polskie, Policję, Służbę Więzienną, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Ochotniczą Straż Pożarną, BOR, SOK, Służbę Leśną, Straż Miejską, Służby Specjalne, oraz inne służby mundurowe – na dystansach 42 km i 100 km.

Impreza jest ujęta w klasyfikacji Montrail Ligi Biegów Górskich.

Sudecka 100 jest jednym z Biegów Kwalifikacyjnych do UTMB (4 punkty nowe).

 1. NAGRODY

DYSTANS 42 km

*OPEN K/M:

 1. miejsce – 760 PLN + puchar
 2. miejsce – 500 PLN + puchar
 3. miejsce – 300 PLN + puchar

* Wiekowe:

1 miejsce – 50 PLN + puchar

Dodatkowe:

 • Boguszowianka – puchar
 • Boguszowianin – puchar
 • Studentka – puchar
 • Student – puchar
 • Mundurowy – puchar

SKRÓT 72 km

OPEN K/M:

 1. miejsce – puchar
 2. miejsce – puchar
 3. miejsce – puchar

DYSTANS 100 km

*OPEN K/M:

 1. miejsce – 1800 PLN + puchar
 2. miejsce – 1300 PLN + puchar
 3. miejsce – 900 PLN + puchar

* Wiekowe:

1 miejsce – 100 PLN + puchar

Dodatkowe:

 • Boguszowianka – puchar
 • Boguszowianin – puchar
 • Studentka – puchar
 • Student – puchar
 • Mundurowy – puchar

* Zawodnicy nagrodzeni


w klasyfikacji generalnej (OPEN) nie są brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych (nagrody nie dublują się). Od nagród pieniężnych zostanie potrącony zryczałtowany podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nagrody pieniężne (PLN) zdobyte przez Zawodniczki i Zawodników przekazywane będą WYŁĄCZNIE PRZELEWEM na wskazane osobiste konto bankowe Zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) po uzyskaniu i zweryfikowaniu końcowego protokołu wyników.

Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest udostępnienie Organizatorowi danych niezbędnych do wykonania przelewu (Nr konta i nazwa banku, Imię i Nazwisko oraz adres Właściciela konta).

 1. CEREMONIA DEKORACJI

24.06.2017 r.

Stadion przy ul. Kusocińskiego w Boguszowie-Gorcach.

Godz. 14:30.

 1. PROTESTY

Protesty do Organizatora Zawodów należy składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy dołączyć wpłatę w wysokości 200 zł.

 1. NOCLEGI

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach – ul. Szkolna 4
 • Nocleg pod namiotem – płyta stadionu przy ul. Kusocińskiego w Boguszowie-Gorcach
 • Informację o rezerwacji powyższych noclegów należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym oraz posiadać własne wyposażenie (karimaty, śpiwór, namiot itp.) – nocleg bezpłatny + natrysk.
 • Dom Gościnny „RODAR” – Boguszów-Gorce pl. Odrodzenia 9, rezerwacja we własnym zakresie pod numerem tel. 74-844-95-14. (sąsiaduje z miejscem startu).
 • Hotel „Piotr” – Boguszów-Gorce ul. Kościuszki 4, rezerwacja we własnym zakresie pod numerem tel. 74-886-74-21.(ok. 4 km od miejsca startu).
 • Hotel Ibis Styles – Wałbrzych ul. 1go Maja 70, rezerwacja we własnym zakresie pod nr tel. 74-66-55-444 (ok.10 km od miejsca startu).
 1. WYŻYWIENIE

Wydawanie bonów żywieniowych dnia 23.06.2017 r. w godz. 16:00 – 21:00 w biurze zawodów.
Wydawanie posiłków po biegu dnia 24.06.2017 r. w godz. 12:00 – 20:00.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ominięcie choćby 1 pkt. pomiaru czasu skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika.

 2. Wsparcie ze strony osób trzecich (dodatkowe napoje/posiłki, podwożenie itp.) nie należących do obsługi bufetów, zarówno w strefie bufetowej, jak i poza nią będzie skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

 3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służb porządkowych Organizatora.

 4. Na drogach publicznych Zawodników obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

 5. Wszyscy Zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się na całej trasie a w szczególności na odcinkach przebiegających wzdłuż lub w poprzek dróg publicznych.

 6. Trasa biegu będzie patrolowana przez Technicznych na quadach. Zawodnicy proszeni są o spokojne kontynuowanie biegu.

 7. Odżywki i napoje Zawodników Organizator przyjmuje w biurze zawodów do godz. 20:00.

 8. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 9. W trakcie burzy Zawodnicy proszeni są o zachowanie zwiększonych odległości między sobą – minimum 30 metrów – ze względów bezpieczeństwa.

 10. Zawodnicy proszeni są o pozostawianie zużytych opakowań i innych śmieci na punktach bufetowych, w razie konieczności pozostawienia śmieci na trasie prosimy o zostawienie ich w widocznym miejscu (na poboczu drogi zamiast w zakrzaczonych pokrzywach) ułatwi to służbom Organizatora posprzątanie trasy po zakończeniu biegu.

 11. W przypadku rezygnacji z udziału w biegu Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

 12. Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Uczestników imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności

 13. Zawodnicy mają możliwość zdeponowania odzieży w biurze zawodów. Depozyty powinny być szczelnie zapakowane i opatrzone numerem startowym przypisanym Zawodnikowi. Do składania depozytów przeznaczone będą osobne pojemniki opisane jako „DEPOZYT”. Po zamknięciu biura zawodów depozyty trafią na stadion przy ul. Kusocińskiego w Boguszowie-Gorcach. Odbiór depozytów na podstawie numeru startowego przypisanego Zawodnikowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie.

 14. Przedmioty pozostawione w depozycie o wartości niższej niż koszt ich przesyłki nie będą odsyłane.

 15. Organizator zapewnia opiekę medyczną.

 16. Obowiązkowo należy posiadać własną latarkę „czołówkę” o mocy umożliwiającej poruszanie się w warunkach całkowitego zaciemnienia, oraz zapas baterii/akumulatorów na minimum 6 godz. pracy. W myśl obowiązujących przepisów, każdy z Zawodników jest zobowiązany do posiadania elementów odblaskowych umieszczonych w widocznych miejscach.

 17. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 18. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Aktualna wersja regulaminu dostępna na stronie sudecka100.pl

 19. W kwestiach dotyczących przebiegu imprezy nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do Organizatora.